ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΛΛΟΥ

Άγγελοι - Angels



 
 
 

Οι άγιοι Ταξιάρχες

Ο αρχάγγελος Γαβριήλ

Ο αρχάγγελος Γαβριήλ

Η Σύναξις των Ασωμάτων Δυνάμεων


Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ