ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΛΛΟΥ

Παναγία - VisginΗ Παναγία Γλυκοφιλούσα
Παναγία Οδηγήτρια
Παναγία Οδηγήτρια
Παναγία Γλυκοφιλούσα ολ.
Παναγία Γλυκοφιλούσα
Η Παναγία Βρεφοκρατούσα
Παναγία Βρεφοκρατούσα
Η Παναγία των Βλαχερνών
Παναγία των Βλαχερνών
Η Παναγία του Πάθους
Παναγία του Πάθους
Οι άγιοι Θεοπάτορες
Οι άγιοι Θεοπάτορες
Παναγία Δεομένη
Παναγία Δεομένη
Γλυκοφιλούσα των Αγγέλων
Παναγία των Αγγέλων
Ευαγγελισμός
Ευαγγελισμός
Παναγία Μυρτιδιώτισσα
Παναγία Μυρτιδιώτισσα
Ζωοδόχος Πηγή
Ζωοδόχος Πηγή
Παναγία Ρόδον
Παναγία Ρόδον
Άνωθεν οι Προφήται
Άνωθεν οι Προφήται