ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΛΛΟΥ

Χριστός - Jesus ChristΆκρα Ταπείνωση

Χριστός Μέγας Αρχιερεύς

Ο Χριστός εις Εμμαούς

Ιησούς Χριστός

Ο Χριστός ιώμενος τους νοσούντας
Ο Ιησούς Χριστός κρούων την θύραν μας
Ο Χριστός κρούων την θύραν μας
Ο Ιησούς Χριστός ευλογών τους πέντε άρτους
Ο Χριστός ευλογών τους πέντε άρτους
Ο Ιησούς Χριστός προστατεύει τα παιδιά
Ο Χριστός προστατεύει τα παιδιά
Ο Ιησούς Χριστός ιώμενος την πενθεράν του Πέτρου
Ο Χριστός ιώμενος την πενθεράν του Πέτρου

Ο Χριστός Φωτοδότης
Ο Χριστός ιώμενς τον παραλυτικόν
Ο Χριστός ιώμενος τον παραλυτικόν
Ο Χριστός ευλογεί τα παιδιά
Ο Χριστός ευλογεί τα παιδιά
Ο Χριστός και το παιδί
Ο Χριστός και το παιδί
Ο Χριστός και το τσουνάμι
Ο Χριστός και το τσουνάμι