ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΛΛΟΥ

Άγιοι - Men Saints
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Οι άγιοι Θεόδωροι
Οι άγιοι Θεόδωροι
Προφήτης Ηλίας Ανερχόμενος
Ο Προφήτης Ηλίας Ανερχόμενος
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
Ο άγιος Γεώργιος
Ο άγιος Γεώργιος
Ο Προφήτης Ηλίας
Ο προφήτης Ηλίας
Ο Άγιος Ελευθέριος
Ο άγιος Ελευθέριος
Ο Άγιος Γεώργιος έφιππος
Ο άγιος Γεώργιος έφιππος
Οι άγιοι Τέσσαρες νεομάρτυρες οι εν Ρεθύμνω
Οι άγιοι νεομάρτυρες Τέσσαρες οι εν Ρεθύμνω
Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος
Ο άγιος Ιωάννης ο Ρώσος
Άγιος Σεραφείμ ο εν Λεβαδεία
Ο άγιος Σεραφείμ ο εν Λεβαδεία
Άγιος Νικηφόρος νεομάρτυς ο εκ Κριτσάς
Ο άγιος νεομάρτυς Νικηφόρος ο εκ Κριτσάς
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Άγιος Δημήτριος
Ο άγιος Δημήτριος
Άγιος Νικόλαος
Ο άγιος Νικόλαος
Ο Άγιος Βασίλειος
Ο άγιος Βασίλειος
Ο Άγιος Μηνάς
Ο άγιος Μηνάς