ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΛΛΟΥ

Gallery
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο Χριστός θεραπεύει τον τυφλόν
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η ανάσταση της κόρης του Ιάειρου
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η θεραπεία της συγκύπτουσας
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η θεραπεία του σεληνιαζόμενου
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η θεραπεία τυφλών και χωλών
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η θεραπεία του δαιμονιζόμενου
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο εν Κανά γάμος
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η θεραπεία των δαιμονιζόμενων

<-Back

 1 

Continue->
These are the highest rated images in this category:

No pictures have been rated yet!


Color caption:
NormalNot rated yet
Green8 points or more
Yellow6 to 8 points
Dark yellow4 to 6 points
Orange2 to 4 points
Redless than 2 points
<= Back to overview